Hela projektet från början till slut

Vi erbjuder totalentreprenad, dvs vi ansvarar för såväl projektering som utförande och ansvarar också för att det färdiga projektet uppfyller avtalad funktion.

Kort sagt vi tar hand om hela projektet från början till slut.

Totalentreprenad med FUNKTIONSANSVAR

A caterpillar excavator digs the ground; earthworks at construction site with heavy equipment viewed through a concrete pipe. Generative AI

Som totalentreprenörer har vi ett så kallat funktionsansvar för hela entreprenaden. Det innebär att det är vi på anläggningsgruppen som ansvarar för att hela projektet uppfyller den avtalade funktionen.

1

En avtalspart från idé till leverans

När du som kund kontaktar oss börjar vi med att ta del av din idé om vad som ska göras. Vi hjälper dig sedan att ta fram alla nödvändiga handlingar och material. Vi ansvarar sedan för att prata med och styra eventuella underentreprenörer och följer regelbundet upp och kvalitetssäkrar att slutresultatet blir enligt dina önskemål. Fördelen för dig som kund är att du bara behöver kommunicera med en avtalspart för hela projektet.

Kvalificerade mark- & anläggnings-arbeten

Vi på Anläggningsgruppen har, med våra 40 anställda, kapacitet att utföra kvalificerade mark och anläggningsarbeten. Vi har, tillsammans med våra underleverantörer kompetensen som krävs för:

PROJEKT

Jula etapp 2, kv Nicklet, Skövde

Markarbeten för nytt handelshus för fyra stycken butiker är under uppförande. Klart under hösten 2018. Beställare är Skeppsviken AB.

Köttorget, Falköping

Arbete med ombyggnation av Köttorget åt Falköpings kommun fortskrider och kommer stå färdigt i juni 2017.

Rondell Vindängen, Falköping

Rondellen på Vindängen har byggts om åt Falköpings kommun.

Karlagatan 24-26, Lidköping

Vi utför yttre miljöarbeten åt Riksbyggen i Lidköping. Entreprenaden utförs under tiden maj till augusti 2014.

Claesborgs förskola, Skövde

Nu är nybyggnationen av en ny förskola i Hentorp/Claesborg i full gång. Vi utför markarbetet som UE till Asplunds Bygg AB. I anslutning till förskolan kommer vi även utföra en utbyggnad av anslutande gång- och cykelvägar.

Ströget, Falköping

S:t Olofsgatan “Ströget” byggs om i sin helhet med nya trottoarer, belysning och asfalterad körväg åt Falköpings kommun. Projektet beräknas vara färdigställt till sommaren 2017.

Kv Kronhjorten, Falköping

En helt ny markanläggning av innergårdar, parkeringar mm efter ombyggnad och påbyggnad av befintliga hyreshus.

Kv Glasmästaren, Falköping

Ombyggnad av innergård till Brf Glasmästaren med bland annat en ny lekplats, pergola och dammanläggning.

Plåtslagaren 19, Falköping

Ett nytt H&M skall öppna portarna hösten 2017 och vi har fått uppdraget att utföra markarbetena för Erlandsson Bygg. Det kommer även att byggas lägenheter i två våningar med en tillhörande innergård.

Tidanskolan

Skövde kommun bygger ny förskola i anslutning till befintlig skola i Tidan. Anläggningsgruppen utför mark- och grundarbeten som UE till Asplunds Bygg AB. Färdigställandetid under 2017.

Åsle skola

Åt Falköpings kommun utför vi ny infiltrationsanläggning för befintligt/utökat avlopp. Arbetet kommer slutföras innan skolstart i augusti.

Jula, Skövde

Nytt köpcentra med Jula, Willys och Elgiganten är under uppförande i anslutning till Trädgårdsstaden, Skövde. Anläggningsgruppen är UE till Calles Bygg AB.

GSP, Skövde

Vi har nu påbörjat finplaneringsarbeten åt Kreativa hus runt GSP i Skövde. Arbetena kommer att fortsätta under hösten 2014/våren 2015. Entreprenaden Nybyggnad GSP etapp 8 är klara i sin helhet och denna del har utförts som UE åt NCC Construction Sverige AB.