Miljöpolicy

Vi har med utgångspunkt från företagets miljöaspekter formulerat följande miljöpolicy. Anläggningsgruppen arbetar för att minimera hot och risker mot miljön. Detta gör vi genom att:
• Tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt.
• Hålla hög kompetens inom miljöområdet och fortlöpande utbilda medarbetarna.
• Optimera vår resursförbrukning.
• Arbeta aktivt med att ständiga förbättringar av miljöarbetet.
• Använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt.