Kvalitetspolicy

Vi har med utgångspunkt från vårt kvalitetsarbete formulerat en kvalitetspolicy. Kvalitet för Anläggningsgruppen är ett helhetsbegrepp.Målet är att inom givna tidsramar leverera färdigställda fungerande produkter och tjänster som svarar upp mot de krav som tillfredställer kundens förväntningar och behov. Vårt kvalitetssystem säkerställs genom egenkontroll, utbildning och uppföljning för en god slutprodukt. Detta gör vi genom att:
• Tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt.
• Uppfylla de krav som ställs på oss som mark- och anläggningsföretag. Vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa.
• Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalité samt att produkten är felfri vid övertagandet.
• Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.